Supervisie en therapie

Ik sta ingeschreven in het register van supervisoren en in het register van leertherapeuten.

Ik ben bevoegd supervisie te geven aan basispsychologen in opleiding tot gz psycholoog en gz psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeut.

Daarnaast ben ik bevoegd supervisie te geven aan psychologen in opleiding tot gedragstherapeut.

Ik bied leertherapie aan basispsychologen en aan allen, die een opleiding tot gz psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut volgen. Ook psychiaters in opleiding zijn welkom voor leertherapie.

Ik werk vanuit het psychodynamisch denkkader. Ik ben daarnaast bevoegd om leertherapie te geven aan psychologen in opleiding tot gedragstherapeut.

Voor we aan het traject beginnen, zal ik u uitgebreid vragen te controleren of de supervisie of leertherapie voldoet aan de door de opleiding gestelde voorwaarden.

Ik hanteer een tarief van € 105,- per zitting.