Privacy

Als u psychotherapeutische hulp nodig heeft, is de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO) van toepassing. Alle informatie in het electronisch en in het papieren dossier is strikt vertrouwelijk. Voor informatie uitwisseling zal ik u altijd schriftelijk toestemming vragen. Op de site van de LVVP kunt u hierover meer lezen.

Ik heb een papieren dossier met de verwijzing van uw huisarts en de behandelovereenkomst. Daarnaast heb ik een electronisch dossier waarin ik gegevens bijhoud. Mijn softwareleverancier is Medicore.  U heeft recht op inzage in het dossier.

De behandeling wordt door uw verzekeraar vergoed. Op de factuur staat een code die verwijst naar de DSM classificatie. U heeft recht daar bezwaar tegen te maken. U kunt een privacy verklaring opsturen naar uw verzekeraar. De behandeling wordt dan vergoed zonder dat de verzekeraar kennis heeft van de diagnose.

Er is een wettelijke eis behandelgegevens versleuteld aan te leveren aan de DIS. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld, dus anoniem verwerkt. Dat betekent dat de DSM classificatie en de uitgevoerde behandeling niet naar uw persoon terug te voeren zijn.

Daarnaast is er vanaf 1 juli 2023 een wettelijke verplichting de zorgvraagtypering versleuteld aan te leveren aan de NZA. Zie hiervoor de gegevens onder Betaling op deze website.

De gegevens van de ROM moeten in principe bij de Stichting Benchmark aangeleverd worden. Zolang er onduidelijkheid bestaat over de privacy waarborg heb ik de aanlevering opgeschort.

De praktijk voldoet aan de eisen die gesteld worden door de AVG. Ik heb een privacybeleid.