Intake

In een aantal gesprekken onderzoek ik met u samen de aard en betekenis van uw klachten. We bespreken wat u angstig maakt of waar u somber over bent. Of we onderzoeken welke patronen  steeds terugkeren. Ik formuleer samen met u een diagnose en een DSM classificatie. Daarna stellen we een contract op waarin we afspraken maken over de behandeling.

Daarnaast neem ik een aantal vragenlijsten af, de zogenaamde ROM. Daarin wordt op een andere manier naar uw klachten gekeken. Aan het eind van de behandeling – of jaarlijks – neem ik deze vragenlijsten nog een keer af. De bedoeling ervan is te achterhalen op een objectieve manier of u minder last van uw klachten krijgt.

Ik neem deze vragenlijsten af via Qualiview. De resultaten moeten in principe aangeleverd worden bij de SBG, een instelling waar de resultaten verwerkt worden. Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over de privacy waarborg. Ik heb de aanlevering daarom voorlopig opgeschort.