Betaling

Als uw klachten te beschrijven zijn in een DSM classificatie,  die vergoed wordt,  declareer ik aan het eind van de behandeling of eenmaal per jaar de kosten aan uw verzekeraar. Aanpassingsstoornissen en partner-relatieproblemen zijn voorbeelden van classificaties waar geen vergoeding tegenover staat.

Ik heb met bijna alle zorgverzekeraars voor 2020 een contract. Het is echter mogelijk dat ik aan het zogenaamde omzetplafond zit. Dit betreft met name CZ en Menzis. Dan kan ik u geen behandeling bieden. Ik zal dat bij de telefonische aanmelding met u bespreken.

Voor leertherapie en supervisie hanteer ik een tarief van € 100 per zitting.