Betaling

Als uw klachten te beschrijven zijn in een DSM classificatie waarvan de behandeling vergoed wordt, declareer ik de kosten aan uw verzekeraar.

Aanpassingsstoornissen en partner-relatieproblemen zijn voorbeelden van classificaties waar geen vergoeding tegenover staat.

U mag natuurlijk bij niet-verzekerde zorg of om andere redenen zelf betalen. We maken afspraken over het tarief.

Vanaf 1 januari 2022 wordt psychotherapie vergoed volgens het zorgprestatiemodel. Ik leg in een door mij in te vullen vragenlijst een zorgvraagtypering vast. Deze typering gaat over de mate van ernst van uw klachten. Ik heb een wettelijke verplichting deze zorgvraagtypering ‘versleuteld’ aan te leveren bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit. ‘Versleuteld’ wil zeggen dat uw gegevens niet te herleiden zijn tot uw persoon. U vindt in deze folder informatie over de aanlevering. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de aanlevering. In de folder treft u een link naar de privacyverklaring.

Ik heb met bijna alle zorgverzekeraars voor 2024 een contract. Het is echter mogelijk dat ik aan het zogenaamde omzetplafond zit. Dit betreft met name CZ. Dan kan ik u geen behandeling bieden. Ik zal dat bij de telefonische aanmelding met u bespreken.

Voor leertherapie en supervisie hanteer ik een tarief van € 115,- per zitting.

Als u niet naar de afspraak komt, breng ik het tarief van de zitting bij u in rekening. Wilt u – als u niet kunt komen – mij dit zo snel mogelijk laten weten?