Behandeling

Ik behandel voornamelijk vanuit het psychodynamisch en psychoanalytisch denkkader.

Sombere of angstige gevoelens of terugkerende patronen in het leven hebben bijna altijd te maken met gevoelens, gedachten en herinneringen aan vroegere situaties of belangrijke verhoudingen in uw leven. Therapie bestaat uit het proberen te begrijpen van gevoelens, het  nadenken over gedachten of het opnieuw doorleven van situaties van vroeger. Soms bestaat behandeling uit het oefenen van ander gedrag. We bepalen in de behandeling waar het accent moet liggen.

In de onderzoeksgesprekken hebben we een behandelovereenkomst gemaakt. Daarin staat een diagnose van uw klachten. Een diagnose is eigenlijk een gedachte over hoe uw gevoelens ontstaan zijn. Zo bepalen we een richtlijn in de behandeling. We maken afspraken over de frequentie, de duur en de evaluatie.

Over het eind van de behandeling maken we in overleg een plan.