Aanmelding

U kunt zich met een verwijzing van uw huisarts telefonisch bij mij aanmelden voor zowel de specialistische als de basis ggz. In de verwijsbrief schrijft uw huisarts dat er (een vermoeden van) een DSM classificatie is. In de verwijsbrief staat de AGB code van uw huisarts, uw naam, adres, geboortedatum en BSN nummer.

Ik heb een wettelijke verplichting in het eerste gesprek te vragen naar uw identiteitsbewijs. Het nummer van het identiteitsbewijs moet voor uw verzekering genoteerd worden.

Wachttijden

De wachttijd is vier tot vijf maanden.

Waarmee kunt u terecht?

U kunt bij mij terecht voor sombere klachten, angstklachten, trauma gerelateerde problemen en klachten rond persoonlijk functioneren. Om voor vergoeding door uw verzekering in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan DSM criteria, respectievelijk aan de criteria voor stemmingsklachten, angstklachten dan wel aan (trekken van) persoonlijkheidsstoornissen.

Ik behandel volwassenen vanaf 21 jaar.

Er zijn problemen waarvoor een behandeling bij een collega of bij een instelling meer passend is. Ik overleg daarover met u bij telefonische aanmelding of in het onderzoek voorafgaand aan de behandeling.